Takk for vel utført kammermusikkfest

Risør Venstre vil på denne måte rette en stor takk til ledelse, frivillige, profesjonelle utøvere og amatører for en vel vel utført festivaluke. Risør Kammermusikkfest er den første av Risørs fire sommerfstivaler, og tar i bruk og fremhever Risør på en svært god og inkluderende måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Fra en av øvelsene i Risør kirke

Fra en av øvelsene i Risør kirke
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Kammermusikkfest er så absolutt en av Risørs største profilskapere og bidrar til profilering av Risør på en svært positiv måte. Samspillet mellom festivalledelse, sponsorer, det offentige, utøvere og publikum er eksemplarisk og vi håper de fire sommerfestivalene utveksler erfaringer og gjør hverandre bedre.

Takk for en fin festival.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**