Ta vare på ettåringene

– Det er gledelig at det nå er kommet en debatt om barnehagenes kvalitet, sier leder i Venstrekvinnelaget, Åsta Årøen. Hun er også 4. kandidat for Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Åsta Årøen (V) er bekymret for ettåringenes oppvekstvilkår.

Åsta Årøen (V) er bekymret for ettåringenes oppvekstvilkår.
Foto: Tor Blaha

– Hva er best for en liten 1 åring? Hjemme med mor og far, eller i barnehage? Og får man barnehageplass når smårollingen har blitt 1 år? spør Årøen og mange andre småbarnsforeldre seg.

Barnas beste
Det er de siste årene kommet mange former for nisjebarnehager, for eksempel “vannlekbarnehage” og “klatreveggbarnehage”.

– Den aller viktigste kvalitetsindikatoren er imidlertid graden av kontakt med stabile voksenrelasjoner i barnehagen og god pedagogisk gjennomføringsevne. Å fremme slik kvalitet koster en del. Mennesker er over tid langt dyrere enn klatrevegger, men så er jo avkastningen også større. Gode voksne for barn betyr alt, understreker Venstrekvinnelagslederen.

Støtt de stressede ettåringene
Forskningen sier at barnehage er bra, også for de minste, men dette avhenger av at kvaliteten i barnehagen er tilstede. Venstre deler bekymringen forskeren ved NTNU, May Britt Drugli, formidler i hennes nye bok «Liten i barnehagen». Denne boken handler om kvaliteten i barnehagenes arbeid med de yngste barna.

Målinger av stresshormonet cortisol viser at barn som er under to år har et unormalt høyt stressnivå når de er i barnehagen.

– Dette må vi gjøre noe med. De emosjonelle behovene til de minste blir lett salderingspost i en trang kommuneøkonomi, sier Åsta Årøen (V).

– Småbarnspedagogene må få bruke tiden på barna. Ettåringene trenger stabile voksne og muligheten til å bli kjent med andre barn, fortsetter Årøen.

Venstre vil ikke prakke på barnehagene flere reformer og mer rapportering, men løfte frem beste praksis og gi barnehagepedagogikken status.

Kvalitet fremfor kvantitet

 Venstre mener kvalitet er viktigere enn kvantitet i barnehagepolitikken.

Venstre mener kvalitet er viktigere enn kvantitet i barnehagepolitikken.
Foto: barunpatro, sxc.hu

Utdanningsforbudet i Trondheim gikk nylig ut mot Regjeringens barnehageløft, og konkluderte med at kvantitet stadig kommer foran kvalitetsmålsetninger.

– Venstre vil også kjempe imot at stadig færre voksne skal ivareta flere og flere barn. Vi må også tørre å stille spørsmålet om det i dagens situasjon er et mål at stadig flere ettåringer skal i barnehage, påpeker Åsta Årøen.

Fleksibilitet for familiens beste
For å kunne gi ettåringene et bedre oppveksttilbud vil Venstre fortsatt gi kontantstøtte til ettåringer. Venstre vil også endre reglene slik at barn som fødes på høsten og vinteren kan få barnehageplass når de fyller ett, om det er det beste for familien og barnet.

– Vi må skape fleksibilitet, slik at foreldrene kan skape en hverdag som ivaretar ettåringens behov. Venstre ønsker en mer fleksibel foreldrepermisjon enn dagen system, sier Åsta Årøen (V).

– Ettåringene har krav på gode og sunne oppvekst- og utviklingsmuligheter — og da må vi satse på barnehagene og barnehagepedagogene, samt gi foreldrene reell fleksibilitet, avslutter Venstrekvinnelagslederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**