Råde-skolene nummer 396 av 404 !

Dagbladet viser i dag til en rangering av skolene i Norge. Råde-skolene havner nok en gang i feil ende av skalaen; nr 396 av 404 ! Dette er rett og slett vanvittig dårlig. Vi gir ikke barna våre de forutsetningene de har rett og krav på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Råde-skolene rangert som nr 396 av 404...

Råde-skolene rangert som nr 396 av 404…

I Dagbladets rangering er det basert på to kategorier. I den ene er det målt driftsutgifter til undervisningsmateriell, gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen, andelen elever med direkte overgang til videregående, gjennomsnittlige karakterer, andelen lærere med fagutdanning og mobbing i skolen. I denne kategorien havner Råde-skolene på 379.plass av de 404 oppgitte kommunene.

I den andre kategorien ligger resultatene fra nasjonale prøver. Her er Råde-skolene nummer 376 av de 404. Totalt blir Råde-skolene nummer 396 med kun ni av de 404 omtalte kommunene bak seg. Det er flaut.

Snart er det valg, og vi i Råde Venstre har i hele vår og sommer offentliggjort hva vi vil gjøre for å forbedre skoleresultatene punkt for punkt. Nå håper vi de andre partiene kommer etter og er like tydelige, for slik som dette kan vi ikke ha det.

Råde Venstre mener følgende tiltak må settes inn;
prioritere skolene i budsjettene
sørge for at ingen klasser skal ha fler enn 25 elever (innføre "delingstall")
tilrettelegge for flere praktiske fag for å gi et bedre skoletilbud for de skoletrøtte elevene.
gi alle lærerne i kommunen etter- og videreutdanning slik at ingen elever har lærere med mindre enn 30 studiepoeng (1/2 år) i fag de underviser i.
ta med barn og unge på råd om hvordan skolen skal utvikles gjennom ennå mer aktiv bruk av ungdomsrådet.
opprette 100%-stilling for helsesøsteren i ungdomsskolen
kutte i byråkratiet for lærerne slik at de får mer tid sammen med elvene og mindre tid bak skrivebordet.
flytte spesialpedagogene i Råde bort fra kontorene og inn i det enkelte klasserom.
Endre skolestrukturen fra to barneskoler og en ungdoms- skole til to 1-10-skoler.

Med to 1-10-skoler vil man få en bedre helhetlig oppfølging av hver enkelt elev hele skoleløpet igjennom, større fagmiljøer, mer moderne bygninger som er billigere i drift, mindre elevtransport og mindre administrasjon. De to siste vil kunne gi millionsinnsparinger, som bør omprioriteres til større lærertetthet.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**