Sarpeskolen rangeres som 387 av 404

Dagbladet viser 7.juli en rangering av skolene i Norge. Skolen i Sarpsborg havner nok en gang i feil ende av skalaen; nr. 387 av 404. Dette er trist lesing. Kommunen har ikke vært flink nok til å gi verken elever eller lærere de forutsetningene de har krav på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dagbladets rangering er basert på to kategorier. I den ene er det målt driftsutgifter til undervisningsmateriell, gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen, andelen elever med direkte overgang til videregående, gjennomsnittlige karakterer, andelen lærere med fagutdanning, og mobbing i skolen. I denne kategorien havner Sarpeskolen på 400. plass av de 404 oppgitte kommunene.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

I den andre kategorien ligger resultatene fra de nasjonale prøver. Her er de lokale skolene på 321. plass. Totalt blir skolen i Sarpsborg rangert som nummer 387.

Den gode læreren er nøkkelen i skolen. Det er den gode læreren som motiverer de faglig sterkeste elevene, og det er den gode læreren som styrker og støtter de elever med behov for ekstra oppmerksomhet. For lenge har den gode læreren stått alene om å jobbe for en bedre skole, nå er det på tide at skolen settes i sentrum.

Sarpsborg Venstre mener følgende tiltak må settes inn:
Sikre flere lærere per elev.
Forebygge skoletretthet ved å arbeide for at basisfagene får en mer praktisk profil.
Legge til rette for kompetansehevende etter- og videreutdanning for lærere.
Styrke helsesøstertjenesten ved skolene.
Forebygge og fange opp psykososiale problemer ved å etablere miljøteam på hver skole.

Utdanning danner grunnlaget for enkeltmenneskets fremtid og er en nøkkel til velferd. Å styrke grunnskolene er derfor avgjørende for kommunen. Skolens fremste oppgave er å legge til rette for at hver enkelt elev skal kunne oppnå høyest mulig kunnskapsnivå, og kunne utvikle sine evner i trygge omgivelser. Sarpsborg Venstre ønsker å skape en skole hvor elevene skal kunne lykkes ut i fra egne forutsetninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**