En lokalpolitisk utfordring

Vi var faktisk ganske nær en katastrofe i Oslofjordtunnelen for noen uker siden! Det har kanskje ikke helt sunket inn hos dem som bare skal “fikse litt” på tunnelen for så å sette “tilbudet” i gang igjen. Hva er egentlig problemet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Problemet kan være av strukturell karakter. I utgangspunktet er dette en trafikal ekstremløsning hvor det ikke finnes rom for dagens blanding av tungtrafikk og "myk" personbiltrafikk. Denne blanding av trafikale forutsetninger skaper problemer og risikable situasjoner i den trafikale avvikling — bl.a. ved motorhavari.

Nå er det innført en tidsbegrenset (?) øvre grense for tungtrafikk på 7,5 tonn uten at det er grunngitt hvorfor dette skal bidra til en bedret trafikal sikkerhet. Motorhavari eller varmgang i bremser kan oppstå i tungtrafikk også under den nå angitte tonnasjebegrensning. Når dette trafikktilbudet for tiden heller ikke har noen rømningsmuligheter i påkomne tilfelle, sier det seg selv at hverken sentrale eller fylkeskommunale myndigheter burde sette i gang trafikk gjennom tunnelen uten at det blir etablert tilgjengelige alternative trafikkløsninger.

Tunnel

Foto: Microsoft

Siden brannen i Oslofjordtunnelen har forskjellige politiske partier kommet med fantasifulle forslag som eksempelvis å bygge fjordbro eller togopplegg gjennom Oslofjordtunnelen. Dette er i så fall tiltak langt frem i tiden til investeringer i milliardklassen. Det folk imidlertid trenger umiddelbart er en trafikkløsning som kan fungere tilfredsstillende dersom tunnelen av forskjellige årsaker må holdes stengt for kortere eller lengre tid.

Det er derfor Hurum Venstre tok saken om et passasjerfergetilbud mellom Storsand og Drøbak opp med Buskerud Kollektivtrafikk allerede 8. juni i år — altså praktisk talt to uker før brannen i tunnelen. Dette er naturlig vis ikke noe Venstre alene kan stå for, og partiet har fra første stund både i skrift og tale pekt på et engasjement som bør omfatte hele det politiske miljø i kommunen.

Partiet ser altså for seg at saken bør organiseres som et tverrpolitisk tiltak — dette er jo noe som angår alle kommunens innbyggere uansett politisk oppfatning. Det Venstre fant grunn til var og er å føre en så viktig sak inn i valgkampen som et politisk felleseie!

Arvid Skage

Foto: Privat

Arvid Skage
Hurum Venstre

Leserinnlegget er trykket i Røyken og Hurums avis 14.07.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**