Vi fikk det til!

I dagens HT gir vår Jan Fjellstad Edvin Eriksen svar på tiltale…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Men selv Roma ble ikke bygget på en dag.

Først kom påstanden om at Venstre ikke tar ansvar, det ble tilbakevist, nå kommer påstanden om at vi ikke fikk det til.
Jeg er noe usikker på hva Edvin Eriksen sikter til når han sier dette, men kanskje er det følgende han tenker på:

Ny skole på Seljestad, ny idrettshall på Seljestad, Psykiatriboliger på Stangnes, Stangnes 8-13 ny barnehage på Gangsås, Stangnes 8-13 (nytt skoletilbud i grensesnittet ungdomskole/videregående skole), flere heldøgnsplasser innenfor omsorg (antall rene sykehjemsplasser noen færre), lagt til rette for utvidelse av kirkegården på Tofta, nye lokaler for Radio Harstad, fri-idrettsbanen på Stangnes, tilrettelegging av gapahuker med mer i Folkeparken, Knorrebakken.
Det videre regulert inn nye områder for næringsutvikling og boliger, og det er lagt til rette for en utvikling av Harstad sentrum via en arkitekt konkurrannse. Vi har klart å opprettholde en god kvalitet innenfor både skole og omsorg. I 2010 ble det opprettet ca 80 nye stillinger i Harstad — de fleste innenfor omsorg.

Jo da, vi fikk faktisk til mye i perioden, men alle vet at Roma ble ikke bygget på en dag.
Formålet med mine innlegg, har vært på understreke at skal vi komme videre med utviklingen av vår kommune, dersom vi fortsatt skal kunne være “attraktiv hele livet”, fortsatt utvikle gode skoletilbud, skaffe barnehageplasser med god kvalitet for alle (inklusive de som fyller ett år etter 31.august i opptaksåret), fortsatt gi gode tilbud innenfor helse- og omsorg, legge til rette for samhandlingsreformen, fortsatt gode kulturtilbud, ungdomstilbud, kirketilbud etc., etc., så er den viktigste jobben framover å få orden i Harstad kommunes økonomi.

Jan Fjellstad
Venstres ordførerkandidat i Harstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**