Styrk barnevernet i Sola

Fylkesmannen har hatt tilsyn med barnevernet i Sola og funnet at de ikke sikrer at hjelpetiltak til hjemmeboende barn blir evaluert i tilstrekkelig grad. Sola Venstre mener at barnevernet skal styrkes slik at barn og unge i Sola er sikret best mulige oppvekstvilkår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunen har tiltaksplan i alle saker som tilsynet har gjennomgått. Tiltaksplanene har imidlertid lite konkrete og målbare målsettinger, skriver revisjonsleder Trine Hove Bjørnsen og revisor Helge A. Haga i tilsynsrapporten.

“Sola kommune sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn blir evaluert i tilstrekkelig grad og at det foretas en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes”, er begrunnelsen for avviket.

De viser til at det bare i et fåtall av tiltaksplanene er fastsatt dato for evaluering, og at ingen av de gjennomgåtte tiltaksplanene inneholder opplysninger om hvordan tiltakene skal evalueres.

I sitt program for den neste fireårsperioden sier Sola Venstre at vi skal kjempe for en styrking av barnevernet. Det er viktig at denne førstelinjeinstansen er sterkest mulig rustet til å kunne fungere optimalt for å sikre barn og unges oppvekstvilkår. Vi ønsker både en styrking i form av ressurser målt i antall hoder, men også i form av at forskjellige kompetansebehov er dekket opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**