Vi trenger et Dyrenes hus nå!

Politikerne i Bergen kan ikke lenger ignorere dyrevelferd. Den siste tidens nyhetssaker viser med all tydelighet at dette også er i høyeste grad en lokal sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lat katt

I disse dager er avisene fulle av saker om katter som dumpes, mishandles og forsømmes. Dette er et vanlig fenomen hver eneste sommer når de mest kyniske katteeierne kvitter seg med det de ser på som en byrde før ferien.

I år har Dyrebeskyttelsen sagt at problemet er verre enn noensinne. Dette er både uforståelig og helt uakseptabelt.

Venstre ønsker å bidra til at det etableres et “Dyrenes hus” i Bergen. At kommunen bidrar med noen titalls tusen for å støtte virksomheten til dyrevernsorganisasjoner er langt fra tilstrekkelig, spesielt ikke når de samtidig krever inn over 300 000,- i dagbøter når de utfører jobben sin. Politikk handler om å gi og ta, men dette er å dra det vel langt.

Det haster!
Opprettelsen av et slikt hus haster. For det første vil et slikt hus gi økt kapasitet til å håndtere etterlatte og mishandlede dyr. For det andre vil man fra et slikt hus kunne drive holdningsskapende og forebyggende arbeid slik at færre dyr lider unødvendig. Blant annet vil man kunne jobbe aktivt med få flere katter sterilisert, kastrert og chippet.

Per-Arne Larsen helfigur

Et sivilisert samfunn?
For meg handler dyrevelferd om en grunnleggende respekt for liv. Det handler om graden av sivilisasjon: Måten mennesker behandler dyr på sier noe om graden av sivilisasjon i et samfunn.

Vi liker å si at Norge er et sivilisert samfunn, så hvorfor ikke begynne å oppføre oss som et?

Per-Arne Larsen
Sjettekandidat for Bergen Venstre
Leder Åsane Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**