Det nytter å stemme Venstre

Mange klager over at Venstre får for mye makt i forhold til antall stemmer. Så da ser dere folkens – det nytter å stemme Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stem Venstre! Med blomster

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Hvis dere er lei av ineffektivt byråkrati, hvis dere er lei av å bli overkjørt av staten og de store organisasjonene og heller vil distribuere makta blant folk flest, hvis dere tror på en spennende framtid med innovative små og mellomstore gründer-bedrifter som driver økonomien, hvis dere tror og stoler på dere selv og på hverandre, hvis dere tror mer på å legge ting til rette for fornuftige valg heller enn å pålegge og tvinge folk til å gjøre som staten vil, hvis dere bryr dere om de svake i samfunnet, hvis dere bryr dere om miljøet og framtiden vår, da er en stemme til Venstre ikke bortkastet.

Selv om noen tydeligvis skulle ønske det, er det ikke slik at Venstre kun kjemper for 4% av sakene sine hvis de får 4% oppslutning. Vi kjemper for 100% av sakene våre 100% av tiden. Selvfølgelig gjør vi det og selvfølgelig prøver vi å samarbeide der vi får størst gjennomslag for sakene våre. Noe annet hadde vært idioti. Det blir for dumt å klage over at Venstre ikke er idioter.

La meg nevne noen av de politiske resultatene Venstre har jobbet fram i den siste fireårsperioden: Familiens hus, et tverrfaglig lavterskeltilbud der barnefamilier kan få hjelp til små og store utfordringer i hverdagen. Dette er viktig forebyggende helsearbeid. Svømmeundervisningen i skolen er styrket, men vi jobber videre for å få øket timeantallet ytterligere — vi har ingen barn å miste. Folkestad Oppvekstsenter er etablert ved at barnehagen i Holmsbu flytter til Folkestad skole. Framtidsrettet og økonomisk lurt, etter vår mening.

Sykepleierbemanningen i helgen på den felles Legevakten er styrket — nå gjelder det å få på plass en lege til. Slik det er nå er det nærmest uforsvarlig med kun en lege på vakt, særlig i sommerhalvåret når vi ønsker alle sommergjestene velkommen til Hurum og Røyken.

Så dersom du synes Høyre er for lite opptatt av å ta vare på de svake i samfunnet, miljøet og framtiden vår. Dersom du synes Arbeiderpartiet er for sentralstyrende, byråkratiske og negative til private initiativ. Dersom du tror på en balansert politikk der de sterke får utfolde seg og de svake blir tatt vare på. Ja, da stemmer du Venstre.

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Gunn-Torill Homme Mathisen
1. kandidat Hurum Venstre

Leserinnlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis 21.07.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**