Sterk valgliste til 2011-valget

Per A. Thorbjørnsen er Stavanger Venstres ordførerkandidat på en liste som inneholder 73 navn som er lovens maksimumsgrense.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Thorbjørnsen lover videre Venstresatsing på klimatiltak, miljøvennlig transport, skole, fattigdomsbekjempelse og rettferdige sosiale ordninger som boliger for ulike utsatte målgrupper, og innsats for nytt lokalt næringsliv. Da han ble valgt på nominasjonsmøtet i desember 2010, uttrykte han at partiets målsetning må være et tosifret valgresultat. Venstre har i dag en oppslutning på 9,3 prosent og har seks bystyrerepresentanter.

Det er mange spennende navn som er kjent fra andre sammenhenger med som stiller til valg for Venstre dette valget.

De fire øverste kandidatene på listen er kumulerte og gis dermed ekstra stemmetillegg. Resten av lista er alfabetisk (sortert på etternavn).

1. Per A. Thorbjørnsen (1952), Kommunalråd/daglig leder
2. Helge Solum Larsen (1969), Gullsmed, selvstendig næringsdrivende
3. Iselin Nybø (1981), Advokatfullmektig
4. Sofie Braut Bache (1993), Student

5. Tormod Andreassen (1977), Prest
6. Marius Auflem (1992), Student
7. Magne Bartlett (1991), Student
8. Ole Knud Bonnez (1977), Ingeniør
9. Kjartan Bærem (1979), Selvstendig næringsdrivende
10. Line Cecilie Møller Christiansen (1975), Lege
11. Anne Karin Westvik Dale (1944), Rådgiver/lærer
12. Eivind Berg Enoksen (1976), Jurist
13. Lisa Eskeland (1985), Student
14. Øystein Evensen (1976), Oljemarkedsanalytiker
15. Anne Brit Fjelland (1957), Psykiatrisk sykepleier
16. Martin Frøyland (1993), Student
17. Anette Frøyland (1967), Kommunikasjonsrådgiver
18. Ali Fuard (1956), Drosjeeier/tekniker
19. Glenn K. Gabrielsen (1962), Boreleder
20. Tone Lise Gundersen (1965), Artist
21. Martin Gundersen (1992), Student
22. Annamaria Gutierrez (1978), Kulturøkonom
23. Erik Hammer (1975), Direktør
24. Harald Hammer (1982), HR konsulent
25. Eva Hattestad (1936), Pensjonist
26. Per Hedberg (1941), Boktrykker
27. Karen Elisabeth Ohm Heskja (1979), Sr. konsulent
28. Anne Mette Hestad (1958), Org.sekretær
29. Hogne Hide (1983), Controller
30. Nina Kristine Holm (1969), Jurist
31. Ella Hopøy (1938), Pensjonist
32. Roar Houen (1965), Prosjektleder
33. Nasir Daswandi Iftikhar (1980), Rådgiver
34. Marit Jelsa (1960), Butikksjef
35. Sigbjørn Karlsen (1968), Sivilingeniør
36. Elisabeth Klette (1975), Lærer
37. Leif Anker Lorentzen (1957), Lufthavnsjef
38. Kjartan Alexander Lunde (1987), Student
39. Kolbein Haakon Lunde (1958), Lektor
40. Laila Ueland Lunde (1969), HR rådgiver
41. Egil Meihack (1972), Økonom
42. Gunnvor Molaug (1942), Pensjonist
43. Øyvind Mølgaard (1971), Stats.aut. revisor
44. Aud Solveig Nilsen (1965), 1. Amanuensis/forsker
45. Hege Eriksen Nordbøe (1970), Lærer
46. Kjell Nødland (1965), Lærer
47. Elisabeth Bøe Olsborg (1974), Landskapsarkitekt
48. Dag Rune Qvam (1970), Forsikringsrådgiver
49. Lill Qvigstad (1959)
50. Frode Ramstad (1962), Forretningsutvikler
51. Børre Rønqvist (1973), Logistikk koordinator
52. Gunn Synnøve Saltvedt (1969), Psykolog
53. Jorun Sandve (1969), Spesialpedagog
54. Hagelin Annette (1965), Sosionom
55. Raija Marjatta Nakken (1950), Lærer
56. Astrid Solum (1934), Pensjonist
57. Anna Egaas Songe-Møller (1947), Pensjonist
58. Hayrettin Soyer (1945), Sivilingeniør
59. Lillian Stene (1960), Forsker
60. Cato Skimten Storengen (1980), Skuespiller
61. Svein Emil Stueland (1948), Pensjonist
62. Gry Sørensen (1970), 1.konsulent
63. Per Inge Torkelsen (1953), Klovn
64. Kristin Bade Veire (1943), Rådgiver
65. Gunnar Veire (1969), Sivilingeniør
66. Helene Hafslund Veire (1971), Geofysiker
67. Bjørn Veire (1943), Siviløkonom
68. Ingeborg Vinje (1939), Pensjonist
69. Tor Brynjar Welander (1978), Byplanlegger
70. Tor Ytre-Arne (1952), Organisasjonssekretær
71. Thorbjørg Aarrestad (1958), Virksomhetsleder
72. Henning Aastvedt (1963), Undervisningsinspektør
73. Thor Bjarne Bore (1938), Redaktør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**