Våre kandidater: Øystein Smidt

Øystein Smidt er Nes Venstres nestor og vår ordførerkandidat ved høstens valg. Her får du mulighet til å bli litt bedre kjent med Øystein.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Abid Raja og Øystein Smidt

Abid Raja og Øystein Smidt

Øystein Smidt er leder i Nes Venstre og sitter i dag i kommunestyret og i formannskapet. Han er Venstres ordførerkandidat ved høstens kommunevalg.

Øystein har vært aktiv i politikken i snart femti år, og i år er det 30 år siden han fikk plass i kommunestyret for aller første gang. Dette er erfaringer som har kommet godt med da Øystein tidligere i år arbeidet på boka Visjon og virkelighet – Venstre i Nes i 100 år.

Yrke:
Jeg jobber som kemner i Nes kommune siden 2002. Jeg har tidligere jobbet i privat næringsliv med økonomi og ledelse i 25 år.

Hva fyller du fritiden med?
Politikken tar selvfølgelig noe tid. Ellers er det barn og barnebarn, og hus og hytte. Det siste året har jeg for øvrig brukt mye tid på å skrive Venstre-historien i Nes. I den forbindelse har jeg jo også lest og studert mye grunnlagsmateriale. Jeg leser vanligvis en del også ellers, da mest historierelatert litteratur.

Hva er dine politiske hjertesaker?
Lokaldemokrati og økonomisk styring slik at det blir rom for å drive lokalpolitikk utenom bare det som er lovpålagt. Dvs å støtte opp under alle generasjoner med kultur og fritidsaktiviteter på alle nivåer.

Hvorfor ble det Venstre?
Det hadde nok noe med Venstre-tradisjoner i familien, og at Unge Venstre ble etablert i Nes i 1965. Det er kombinasjonen av frihet under ansvar, og at individet er mer verdt enn offentlige myndigheter. Myndighetene skal være til for innbyggerne, ikke omvendt. I så måte blir Arbeiderpartiet for autoritært. Så er Venstre fritt for såkalte særinteresser.

Trekk frem noe positivt i nærmiljøet ditt:
Vi er så heldige å bo på Møllerstua, fem minutters gange fra Årnes sentrum. Her er det både eneboliger og leiligheter, og en fin blanding av unge familier med barn og eldre. Boligområdet er også etter manges mening, meget vakkert utformet. Bomiljøet er godt med god deltakelse på dugnader og mer festlige arrangementer.

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

Her finner du noen av Øysteins leserbrev:
Parkeringsplasser i sentrum
La ungdommene stemme
Selvkostsaken

Du kan også bli bedre kjent med Øystein på TV2 Velgerguiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**