Venstre reagerer på utsendelse av Kamuran Kaplan

Samme dag som Ida Børresen i UDI gikk ut i media og uttalte at UDI ønsker å endre praksis i utvisningssaker der barn er involvert, ble trebarnsfaren Kamuran Kaplan hentet av politiet midt på natten i familiens hjem for å tvangsutsendes til Tyrkia. Venstres nestleder Helge Solum Larsen har fulgt saken til Kaplan og reagerer sterkt på avgjørelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

— Norge må nå vektlegge hensynet til barn beste, sier Solum Larsen som viser til at resten av familen har lovlig opphold i Norge.

— Dette er en unødvendig eskalering av saken med tanke på at Norge nylig er dømt i Menneskerettighetsddomstolen i Strasbourg i en tilsvarende sak, sier Solum Larsen.

I den nevnte saken fikk ei mor med to barn medhold i at hun burde få bli i Norge av hensyn til barna. Samme dag som dommen i Strasbourg falt, kom også dommen i en tilsvarende sak i Høyesterett. Også der tapte Staten, og Zarife Kashtanjeva får også bli i Norge av hensyn til barna. Disse to dommene kom for knappe tre uker siden.

Regjeringen tar ikke hensyn til barna
Venstre stiller seg sterkt kritisk til den den rødgrønne regjeringen som står bak en politikk som ikke tar hensyn til disse klare signalene, men heller velge å sende ut familiefaren.

— Ap /SV/Sp-regjeringen må nå begynne å forholde seg til barnas totale omsorgssituasjon, og også hva atskillelsen fra foreldre vil bety for barnet. Nå må det bli slutt på at Norge tilsidesetter hensynet til barn beste, sier Solum Larsen.

Han påpeker at at signalene fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er klare.

— Mener regjeringen mener det er fornuftig å gå på nederlag etter nederlag, så er dette veien å gå, sier Solum Larsen.

Utviser forsørgeren, gjør familien til sosialklienter
Kaplan har bodd tolv år i Norge. I ti av disse årene har han vært i full jobb og betalt nesten to millioner kroner i skatt. Kona og to sønner kom hit i 2003 og har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, mens far nå blir kastet ut. Resultatet av at Kamuran Kaplan blir sendt ut, er at familien ikke lenger klarer å forsørge seg selv. Dermed må Nav ut med 20.000,- månedlig i livsopphold og andre utgifter for familien.

— Her ødelegger man en familie og sørger samtidig for å gjøre folk til sosialklienter. Dette henger ikke på greip. Det er idioti satt i system, har Solum Larsen uttalt.

Bakgrunn:
Borgarting lagmannsrett behandlet Kaplans sak og mente han måtte få opphold av hensyn til familen: "5 år gamle Rojins meget alvorlige barneautisme og hennes særlige behov for kontinuerlig oppfølging overskygger alle andre forhold…. oppfølgingsbehovet vil påføre familiemedlemmene en belastning langt utover det normale .mor fungerer marginalt ..far har aktivisert Rojin i det daglige og utgjør en grunnleggende støtte må han reise ut kan utviklingsforstyrrelsen forverres .. familien blir neppe i stand til å forsørge seg selv.

Avgjørelen ble omgjort etter at UNE anket dommen med grunnlag i regjeringens politikk.

Artikkel i Dagsavisen:
UDI ønsker selv å endre praksis i utvisningssaker der barn er involvert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**