Vi trenger et regelråd

For Venstre er det et politisk mål at det skal være enkelt å starte, drive og eie næringsvirksomhet i Norge. Derfor mener vi det må innføres et regelråd som har som mandat å skape et mer effektivt regelverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Målet må være å minske de administrative kostnadene, som har oppstått på grunn av regler og skjemavelde, med minst 25 prosent innen 2012 slik at det skapes en merkbar forandring til det bedre i bedriftenes hverdag. Sverige har innført regelråd, og erfaringene fra Sverige viser at et slikt tiltak virker.

Når vi reduserer bedriftenes administrative byrder, frigjør vi tid og ressurser som i stedet kan brukes på å videreutvikle bedriftene. Norsk næringsliv bruker 54 milliarder kroner på rapportering som følge av norske regler og skjemabelastning. Oppnår vi målet om 25 prosent reduksjon, betyr det at mer enn 13 mrd. kroner frigjøres til gründervirksomhet og videreutvikling av norske bedrifter. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi.

Jan H. Brende
5.kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**