Aktiviter for barn og unge bør ha gratis husleie!

Vi vil ha mer tid til aktivitet for barn og unge sier Bjørg S. Lien, leder for fagutvalget for kultur og næring. I dag bruker lag og foreninger mye tid på dugnadsarbeid for å skaffe inntekter til å betale husleie. Dette vil vi gjøre noe med sier hun til gd i dag. Hun inviterer de andre politikerne til å prioritere tiltak for barn-og ungdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vil gi lagene husleiehjelp

God nyhet til lag og foreninger som aktiviserer barn og unge i Lillehammer. Nå kan det bli hjelp å få med husleia.
Av Karen Bleken
[email protected]
Mobil 970 65 917
LILLEHAMMER: Fagutvalget for kultur og næring i Lillehammer kommune er enig om at noe må gjøres for å redusere husleia for ikke-kommersielle lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for barn og unge.
Gratis
Utvalget foreslår at alle skolebygninger stilles gratis til disposisjon for barn og unge fra 2012. Dessuten skal barn og unge stå først i køen når tid skal tildeles i gymsaler og klasserom.
I tillegg ønsker politikerne et fond hvor frivillige lag og organisasjoner kan søke tilskudd for å få redusert leiekostnadene i andre bygg. Konkret foreslås å avsette en million kroner i 2012 og deretter trappe opp gradvis til en oppnår en langsiktig målsetting om å stille gratis lokaler til disposisjon. Midlene skal foredles etter søknad.
Anbefaling
­— Vi i fagutvalget har deltatt på kommunens kontaktmøte med lag og foreninger og på årsmøte i idrettsrådet. Vi har fått en entydig anbefaling om at saken som bør prioriteres er å redusere utgiftene til husleie. SLik kan de bruke tid og krefter på aktiviteter i stedet for å drive basar og kakelotteri og samle flasker for å greie å dekke husleia, sier utvalgsleder Bjørg S. Lien (V)
Tror på vedtak
I Lillehammer har kommunestyret vedtatt en kulturstrategi som sier at det skal satses på barn og unge.
— Politikerne mener lag og foreninger gjør en viktig jobb. Vi må ta innspillene fra dem på alvor og prøve å gjøre noe med husleia. Fagutvalget opplever at dette er en sak som mange politikere i kommunen er opptatt av, så vi har tro på at det skal bli vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen, sier Lien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**