Nytt fokus: Campus Raumyr med 1800 studenter

I Lp 15.juli sier Laila Gustavsen (Ap) bl.a. følgende: «Det er altså ikke Arbeiderpartiet som har bedt høyskolen om å flytte, det er høyskolen selv som vil flytte til sentrum. Skal vi da ikke legge til rette for det?». Nei selvsagt skal vi ikke det dersom vi mener at det er en dårlig ide for videre utvikling av Kongsberg sentrum og høyskolen på Kongsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Øystein Senum

Foto: Privat

I Venstre mener vi at som folkevalgte må vi ha en annen tilnærming til HiBu’s ønsker. Vi må tørre å sette foten ned når vi ser at kommunen er i ferd med å vikle seg inn i en planlegging som på mange måter fører galt avsted. Det har jeg redegjort for i tidligere innlegg. Vi kan jo også lese i Drammens tidende hvordan kommunen der fortsatt er fanget i en avtale hvor de må subsidiere HiBu’s husleie med 3 mill i året.

Nå er det sikkert slik at Ap har gjort seg opp en selvstendig mening om at det er fornuftig å gå inn i prosessen med flytting av HiBu til sentrum.. Det respekterer jeg selvsagt. Men jeg har vanskelig for å godta at det framstilles som om vi må planlegge sentrum med HiBu-ledelsens vedtak som et overstyrende element. Ut fra Gustavsens innlegg og tidligere uttalelser fra Ap i kommunestyret, må jeg tro at Ap virkelig mener dette.

Ap vil nok svare at de bare har sagt ja til en utredning og mulighetsstudie av saken. Og det kan være riktig, men det er etter Venstres syn en helt feil tilnærming som av erfaring fører til at bordet fanger. Dessuten ruller millionene allerede i planleggingsfasen.

Ut fra debatten som har gått lenge nå, ser det ut til at svært mange ikke forstår hvorfor HiBu-ledelsen mener de må flytte dersom skolen skal videreutvikles som et godt studiested. Det har vært innlegg fra fagfolk med innsikt i saken som har gått imot Hbu’s planer. Det har også vært personer med betydelige posisjoner som har forsvart flytteplanene, men for meg har disse innleggene i stor grad bestått av honnørord og gode ønsker.

Det jeg håper på, er at vi etter valget til høsten kan stoppe det planleggingssporet vi nå er inne i. Deretter må all prestisje legges til side, og vi må få til et konstruktivt samarbeid mellom HiBu og kommunen om utvikling av Raumyrområdet slik at HiBu kan fortsette sin utvikling der.

HiBu’s rektor uttaler at «vi er ikke en del av Sentrumsplanen, og verken næringsliv eller kulturaktiviteter er planlagt lagt til Raumyr». Nei vel, men da kan vi vel gjøre noe med det slik at Raumyr blir en naturlig del av et ytre sentrum med de kvaliteter som er nødvendig.

Når vi på Lp’s førsteside leser: «Hvis høyskolen kommer seg fra Raumyr og inn i sentrum, er målet å trekke til seg 1800 studenter». Det må finnes andre muligheter. Dersom kommunen sier nei til HiBu i sentrum, er det sikkert mulig for ledelsen av HiBu å skifte fokus og utvikle Campus Raumyr med 1800 studenter i positivt samarbeid med hele Kongsbergsamfunnet.

Øystein Senum
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**