– Vi må tørre å snakke om fattigdommen i Østfold

Over 5 000 barn lever i fattige familier i Østfold. – Vi må tørre å snakke om fattigdommen for å kunne gjøre noe med den, sier Venstres Britt Fladmark Holta og Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


FAFOs rapport for barnefattigdom viser at Østfold er det fylket i landet hvor flest barn vokser opp i fattige familier. I Askim, Sarpsborg, Marker, Fredrikstad, Halden, Eidsberg og Rakkestad gjelder dette mer enn hvert tiende barn.

Britt Fladmark Holta

Britt Fladmark Holta
Foto: Helge Eek

– Dette viser at velferdsordningene må dreies fra å være rettet mot alle til å bli målrettet mot de som trenger det mest, sier Venstres Britt Fladmark Holta.

Viktig for utviklingen av Østfold
Per Magnus Finnanger Sandsmark mener grep mot barnefattigdommen er nødvendig for regional utvikling. Venstre har slagordet “Østfolds fremtid – Ditt valg” denne valgkampen. Venstre vil utvikle Østfold og forberede Østfold på fremtiden.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Foto: Helge Eek

– For at Østfold skal vokse og utvikle seg så må vi ta tak i de sosiale utfordringene vi har, med tanke på arbeidsledighet, fattigdom og barns oppvekstvilkår, sier Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Venstres tiltak:
– Minstenorm og nye kriterier for sosialhjelpssatser
– Husbanken som “sosialbank”
– Hjemkjøpsboliger
– Differensiert barnetrygd
– Differensierte priser i barnehage og SFO
– Lettere å kombinere arbeid og trygd
– Heve aldersgrensene for egenandeler for helsetjenester og lønn ved barns sykdom
– Styrke barnevernet
– Økt satsing på frivillige supplement
– Gi tilbud om kultur- og fritidstilbud til alle barn i fattige familier
– Styrke ettervernet og øke antall behandlingsplasser i rusomsorgen

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**