Liste til kommunevalget 2011

Solfrid på topp, og vår ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nominasjonsliste for Kragerø Venstre til lokalvalget 2011

1 Solfrid Rui Slettebakken Kragerø 1950
2 Johan Tønnes Løchstøer Kragerø 1948
3 Trine Jørgensen Kragerø 1960
4 Bjarne Sten Jørgensen Kragerø 1960
5 Åse Gunleiksrud Levangsheia 1969
6 Knut Arntzen Kragerø 1977
7 Jørgen Haave Jomfruland 1971
8 Vinsents Gaaserud Kragerø 1946
9 Lailo Merganova Kragerø 1965
10 Marit Rinde Øverland Sannidal 1965
11 Petter Wellek Baann Sannidal 1950
12 Jenny Johnsen Jomfruland 1977
13 Svein Ørvik Kragerø 1960
14 Oda Dahll Kragerø 1991
15 Geir Bendiksen Kragerø 1962
16 Margot Myrstrand Helle 1967
17 Hilde Røgh Kragerø 1957
18 Annie Dalen Kragerø 1943
19 Heidi Virik Kragerø 1969
20 Bjørn Andersen Kragerø 1959
21 Jan Otto Wolden Kragerø 1952
22 Berit Sætesdal Kragerø 1947
23 Øivind Andersen Kragerø 1947
24 Per Gustav Larsen Kragerø 1944
25 Arvid Slettebakken Kragerø 1949
26 Hilde Wåsjø Kragerø 1963
27 Åse Gjærnes Stabbestad 1960
28 Marina Kivle Kragerø 1962
29 Matias Haug Solstad Kragerø 1986
30 Bjarne Vegard Drevland Kragerø 1980
31 Olaf Lundheim Stabbestad 1939
32 Kenneth Sommerseth Kragerø 1971
33 Bente Løchstøer Kragerø 1950
34 Morgan Thorsen Kragerø 1963
35 Gunnar Jarandsen Kragerø 1931
36 Jan Eivind Skaugen Kragerø 1970
37 Oddgeir Jenset Helle 1951
38 Magne Sættem Helle 1944
39 Aina Hellstedt Kragerø 1951
40 Øistein Jarandsen Helle 1934

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**