Mest til de minste

Det kan ikke være lett å velge når alle partier lover mer til alle. Venstre er ikke som alle andre. Vi har valgt å prioritere skole og oppvekst. Hvor lurt er det å støtte et parti som lover mer til alle gode formål? Vi håper selvfølgelig å bli et stort parti etter høstens valg. Vår posisjon vil ikke bli brukt til å prioritere alle gode formål. Vi vil gi skole og oppvekst førsteprioritet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Listen over behov i Larvikskolen er lang. Det er pekt på behovet for flere lærere og det er viktig med dyktige lærere. Å satse på etterutdanning er viktig, skolene trenger bedre vedlikehold og enkelte skoler er i en så dårlig stand at nybygg er den beste løsningen. Dessuten er det viktig å prioritere støttetjenester for barn som har utfordringer på eller utenfor skolen. Så kan læreren fokusere på det læreren skal, undervise. I det siste har også barnehagene blitt utsatt for kraftige kutt på tross av at fire barnehager er plassert i brakkelignende bygg. Nå må det bli slutt på at de minste tar regninga for Larviks dårlige økonomi!

Lave tilskudd til skolene handler ikke bare om Larviks dårlige økonomi. Larvik bruker en mindre andel av pengene våre på skole sammenliknet med resten av landet. Det er skole og oppvekstsektoren som har tatt regninga så langt. Hvorfor skal Larvik prioritere skole lavere enn resten av landet og er det en smart investering for fremtida? Selvsagt skal vi sørge for å utføre de lovpålagte oppgavene tilfredsstillende innenfor omsorg og andre sektorer, men prioriteringen vil bli harde.
Du kan velge å stole på de som lover mye til mange, eller du kan velge å stemme på Venstre som lover mest til de minste. Det er ditt valg.

Trond Kvasjord
Leder, Larvik Venstre

Innlegget er lagt ut på ØP-debatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**