Skatt på frivillighet

I Drammens Tidende kan vi lese at frivillige må betale skatt av de fribillettene de får til festivaler for sin gratis innsats.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


En gjennomgang av skattesystemet i Norge kan lære oss at dette overhode ikke er et unikt tilfelle av galimatias, men mer et utrykk for normalen.

Inntekter
Staten skatter årlig hundrevis av millioner i tilsvarende innsats på andre fellt.
Det norske skattesystemet er evinnelig komplisert og det er brukt et finmasket nett for å ta alle utrykk for lønn og skattelegge dette. Fradragsmulighetene er like kompliserte med store muligheter for svært mange å spare noen tusenlapper dersom man setter seg inn i regelverket.

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Høl i huet
Dette gjør nesten ingen av oss med det resultat at vi både snyter litt ubesvisst på skatten og går glipp av store fradragsmuligheter.
Det er høl i huet og be folk skattelegge et festivalpass. Ingen kommer til å følge det opp og det hele virker mot sin hensikt.
Vi bør stille oss spørsmålet om vi ønsker et slikt komplisert skattesystem eller om vi ønsker en ny kurs.

En ny kurs
Jeg ønsker en ny kurs. Et enkelt system med langt færre fradragsmulighter og et langt mindre finmasket system. Et system alle skal kunne forstå og få manipulere. Lavere eller ingen skatt på ting vi ønsker mer av i samfunnet slik som arbeid, overtid og frivillig innsats. Mer skatt på ting vi vil ha mindre av i samfunnet slik som miljøfiendlig aktivitet, forurensning og et forbruk som ikke er bærekraftig.

Lavere skatt
For de aller fleste av oss vil et slikt system bety mye lavere skatt enn idag.
Dersom noen gjør seg rike på å gi samfunnet det samfunnet trenger så bør det applauderes og støttes opp under og ikke slik som idag bekjempes med skatt.
Dagens skattesystem bekjemper det vi vil ha mer av, Venstres skattesystem bekjemper det vi vil ha mindre av.

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Ståle Sørensen bystyrekandidat Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**