Sosial boligpolitikk, fagforeninger og partitilhørighet

Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud fra Fellesorganisasjonen skriver om sosial boligpolitikk i DT 18 juli. Hun oppfordrer alle til å stemme på de partiene som ønsker politisk kontroll over prisutviklingen i boligmarkedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Priskontroll av boligmarkedet er det antagelig bare SV og Rødt som mener er et godt sosialt tiltak i dag. Er FO’s medlemmer komfortable med en fylkesleder som så åpent ber sine medlemmer stemme sosialistisk? Er det ikke plass til konservative og liberale medlemmer i hennes organisasjon?

Ulla Nordgarden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Sosial boligpolitikk skal ikke handle om at myndighetene bremser boligprisene kunstig, eller at kommunen må eie og drive alle tjenester selv. Sosial boligpolitikk må utformes lokalt for å bli best mulig, ikke gjennom kollektive løsninger, som Skinstad-Bermingrud etterlyser. Det betyr at kommunene eier sine enheter selv noen steder, mens andre steder leier kommunen av private. Men, jeg skal gi henne rett i en ting; det offentlige skal ha ansvar for og styringen med den sosiale boligpolitikken.

Venstres sosiale boligpolitikk handler blant annet om at kommunen bør overta en del av Husbankens virkemidler for sosial boligpolitikk. Dette gir større mulighet for tilpasninger til lokale forhold. I Drammen er det viktig med vedlikehold av utleieboligene kommunen bruker uavhengig av hvem som eier dem og at boligene som leies ut til barnefamilier ligger i barnevennlige strøk. Der kommunen er eier ønsker Venstre en hjemfallsordning, som sørger for at stabile leietagere kan overta boligen når den er nedbetalt som et vanlig lån. Det er også viktig å sikre nok boliger til enhver tid. Venstre er opptatt av å tilpasse løsningene til ulike mennesker, ikke presse mennesker inn i kollektive systemer.

Ulla Nordgarden

Ordførerkandidat Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**