Vårt svar er mer demokrati. Bruk stemmeretten 12. september

Det beste forsvar for demokratiet er å bruke det.
Som resten av verden er også vi i Venstre sjokkert over de tragiske hendelsene på Utøya og i Oslo sentrum.
Vi sender våre tanker til alle de som er berørt, og viser medfølelse og omtanke for de som er rammet.
Av respekt for vårt felles sorgarbeid, vil valgkampen inntil videre bli innstilt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etter de grusomme handlingene som rammet Norge 22.07.2011 stiller en hel verden seg spørsmålet om hvordan dette vil påvirke oss.

Barn står foran en lysende grønn fremtid

Foto: freedigitalphotos.net

Det norske folks holdninger og reaksjon uttrykkes veldig godt med det AUF-jenta Stine Renate Håheim svarte da hun ble intervjuet på CNN:

"Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen"

Nettopp i situasjoner som dette er det viktigere enn noen gang å stå opp for de demokratiske verdiene vi har.

Vår statsminister Jens Stoltenberg har uttrykt det veldig god i flere av sine taler i forbindelse med terroraksjonen:

" Vårt svar er mer demokrati,
mer åpenhet og mer humanitet.
Men aldri naivitet."

For å hedre de som døde, bør vi som står igjen hedre deres minne med å stå opp for de verdiene de døde for. Vi vil derfor oppfordre alle til å svare på dette angrepet på oss alle, med å vise mer medmenneskelighet, åpenhet og ikke minst, ved å verne om våre demokratiske retter ved å bruke dem.

Uansett politisk tilhørighet og sympatier bør alle derfor bruke stemmeretten ved høstens valg.

 Til minne om de som døde

Til minne om de som døde
Foto: flicr

Av respekt for vårt felles sorgarbeid, vil valgkampen inntil videre bli innstilt.

Alle planlagte arrangementer i forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg vil bli avlyst, fram til midten av august 2011.

Etter dette vil vi som vanlig ha valgbod på Teie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**