Ta ikke godene for gitt

-Jeg skal innrømme at ord som Frihet, Åpenhet, Respekt, Toleranse og Demokrati kanskje virket litt for kraftige da vi igjen skulle skape et fylkesvalgprogram. Vi har nettopp blitt minnet om at disse er og blir noen av de viktigste ordene, de viktigste målene og styringsredskapene i daglig politikk, sier Venstres førstekandidat og fylkesleder i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I innledningen til Venstres fylkesvalgprogram i Troms heter det “Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.”

-Venstre er bare et av de mange politiske partiene som i sum bidrar til det vi kan kalle demokrati. Folkestyre betyr også at enkeltmennesker, organisasjoner, bedrifter og media kan ytre seg og bidra til de beste løsningene for samfunnet, hjemme og internasjonalt. Demokrati er ikke noe vi har vunnet for alltid, den kampen må stadig vinnes. I dag føler jeg at bevisstheten omkring dette er forsterket gjennom det tragiske angrepet på unge mennesker, politikere og vårt styresett. Godene skal ikke tas for gitt, skriver Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**