Færre papirflyttere og flere omsorgsarbeidere i Råde kommune!

Det som forundrer oss i Råde Venstre er at det ikke er noen av partiene i kommunestyret som har sett de klare analysene av kommuneadministrasjonen i Råde for å se om man heller kan kutte her enn i omsorgssektoren. Ser man på de siste analysetallene fra sentralt hold er det tydelig at Råde har mye å spare på å effektivisere kommuneadministrasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Mye å spare på å effektivisere kommuneadministrasjonen.

Mye å spare på å effektivisere kommuneadministrasjonen.
Foto: Sesselja Bigseth

Gjennom å se på hva andre kommuner gjør kan man se hvor man kan justere og spare. I stedet har et enstemmig kommunestyre ved flere anledninger i inneværende periode valgt å kutte der det trengs mest og hvor det i tillegg kommer til å bli størst utfordringer i årene som kommer; i eldreomsorgen.

Råde Venstre håper kommunestyret snur i neste kommunestyreperiode og heller kutter i antallet papirflyttere enn i antallet omsorgsarbeidere.

Tilbake til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**