Fylkesprogram for Nordland Venstre 2011-2015 (7)

7. Nordområdepolitikk — samarbeid over landegrenser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Program Nordland Venstre

Last ned hele programmet i pdf.

←til innholdsoversikten

Venstre mener at nordområdepolitikk må omfatte alle politiske sektorer der Norge har felles eller kryssende interesser med en eller flere nasjoner i nord.
Nordområdepolitikken skal legge til rette for langsiktig verdiskaping, samtidig som man sikrer miljøet. Hensynet til miljøet skal være gjennomgripende på alle politikkområder og prinsippet om bærekratig utvikling skal legges til grunn.
Venstre vil spesielt fokusere på øst-vest aksen i nord for å synliggjøre utfordringene
og mulighetene.
Russland er vår største nære nabo i nord. Vi har felles tradisjon innenfor handel og fiskeriforvaltning, mellomfolkelig kulturaktivitet og fredsarbeid. Vi har også felles utfordringer som angår, grensetrafikk til, sikkerhet, beredskap, næringsutvikling, epidemier, og alvorlige klima- og miljøutfordringer.
Nordlands samarbeid med Västerbotten og Norrbotten må utvikles videre både innen miljø, samferdsel, næringsutvikling, felles arbeidsmarked og kultur. Nordland
fylkeskommune skal være pådriver av en aktiv nordområdepolitikk, og ta initiativ til nødvendige tiltak for å koordinere og tilrettelegge for utvikling av Nordlandssamfunnet. Nordland Venstre vil støtte opp om fylkeskommunens arbeid opp mot arbeidet Arktisk Råd og Barents området.
Verdiene i Nord skapes både i bygd og by. Flere utkantkommuner generer store eksportverdier. Situasjonen i dag er slik at det står flere tusen ubesatte stillinger i Nordland. Situasjonen er alvorlig, og den vil bli verre. Derfor vil Nordland Venstre øke ressursene til det arbeidet som er i gangsatt av Nordland fylke for å øke tilflyttingen til fylket. Dette er et helt nødvendig arbeid som må styrkes. En ytterligere negativ befolkningsspiral må ikke skje. Derfor må tilflyttingsarbeidet gjøres permanent og utvides.
Venstre vil:
Utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landsdelene og landene i nord.
Satse sterkt på forskning innenfor klima, miljø og marine ressurser
Bidra til å etablere verdens beste internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning.

Les mer:

Program Nordland Venstre

1. Folk først — Åpenhet og folkestyre
2. Samferdsel og kommunikasjon
3. Skole, utdanning og kompetanse
4. Ressurspolitikk for fremtiden
5. Nyskapende næringsliv
6. Miljø, Kultur, og folkehelse
7. Nordområdepolitikk — samarbeid over landegrenser.
8. Ungdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**