Fylkesprogram for Nordland Venstre 2011-2015

Venstre setter FOLK FØRST


Program Nordland Venstre

Last ned hele programmet i pdf.

1. Folk først — Åpenhet og folkestyre
1.1 Ideologi
1.2 Liberal politikk i fylkeskommunen
1.3 Åpenhet
2. Samferdsel og kommunikasjon
2.1 Veier
2.2. Ferger og båtruter
2.3 Luftfart
2.4 Jernbane
2.5 Kollektivsatsing
2.6 Bredbånd og fibernett i hele fylket
3. Skole, utdanning og kompetanse
3.1 Tillit til skolene og til læreren
3.2. Fag- og yrkesopplæring
3.3 Sterke studiespesialiseringsmiljøer
3.4 Elevvelferd og medvirkning.
3.5 Bedre rådgivning
3.6 Høyere utdanning og forskning
4. Ressurspolitikk for fremtiden
4.1 Naturressurser
4.2 Biologisk mangfold
4.3 Naturopplevelser
5. Nyskapende næringsliv
5.1 Mangfoldig næringsliv
5.2 Industri
5.3. Landbruk
5.4 Fiskeri og havbruk
5.5 Stimulere nyetableringer
6. Miljø, Kultur, og folkehelse
6.1 Frivillighet, idrett og friluftsliv
6.2
7. Nordområdepolitikk — samarbeid over landegrenser.

8. Ungdom