Innkalling til regionsamlingar – Valkamp

Fylkeslaget vil arrangere regionale samlingar der toppkandidatar og lokallagsleiarar vert invitert for å ta i mot lokallaget sine fylkesbrosjyrer og valsetlane. Toppkandidatar frå fylket vil vere representerte på alle samlingane slik at det vert høve for å disktutere valkampen i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vakampturne i Sogn og Fjordane

Det er ein fordel om lokallaga kan stille med ordførarkandidaten sin og gjerne leiaren. Alle lokallag må møte for å få det nødvendige materiellet utdelt.

NORDFJORD – TYSDAG 16. AUGUST KL 1800 PÅ NORDFJORDEID – Bryggen hotell

SUNNFJORD – ONSDAG 17. AUGUST kl. 1800 I FØRDE – Rica Sunnfjord Hotell

SOGN – TORSDAG 18. AUGUST KL. 1800 I SOGNDAL – Quality Hotel Sogndal

Håpar datoar passar for dei aktuelle – det er sjølvsagt mogleg å stille ein annan regionsamling om datoen der høver betre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**