Medlemsmøte Risør Venstre

Mandag 8. august 2011 kl 1800 er det tid for første medlemsmøte for Risør Venstre etter sommerferien. På møtet tar vi en gjennomgang av de tragiske hendelsene på Utøya og i Oslo, før vi tar en gjennomgang av det endelige valgprogram og valgkampanjen frem mot høstens valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Risør Venstre kjører to medlemsmøter i august og starter valgkampanjen 26. august

Risør Venstre kjører to medlemsmøter i august og starter valgkampanjen 26. august
Foto: Jan Kløvstad

Jeg tror det er viktig at det politiske arbeid gjenopptas og at medlemmene samles og får snakket ut om de tragiske hendelsene på Utøya og i Oslo før vi ser fremover mot høstens valg, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Valgprogram
Arbeidet med programmet har vært svært positivt, men mange involverte og mange fine meningsytringer. Selv om vi ikke får det ferdig trykte valgmateriellet før medio august er innholdet klart og blir presentert og gjennomgått på medlemsmøtet hvor vi håper så mange som mulig av våre medlemmer og listekandidater stiller.

Valgkampanje
Vi bestemte oss tidlig for å kjøre en valgkamp som startet med en serie åpne folkemøter på Brygga restaurant & pizza på vårparten. Møteseriene var også oppstarten på vårt arbeide med neste periodes valgprogam. Samtidig la vi opp til åpne folkemøter fredagene forut for valget, og så for oss en kort men hektisk valgkamp som for vår del starter med ordførerdebatten fredag 26.8.2011 kl 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**