Framtidskraften

– Vi har opplevd noen døgn som vil sitte spikret i minnet til oss alle. Blomster- og fakkeltoget i Ski ble en stille og sterk opplevelse for alle som deltok og det er ufattelig å tenke på at en slik massakre på unge liv i det hele tatt er mulig, sier Svein Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hendelsene i Oslo og på Utøya var grufulle, og vil aldri bli glemt. Kanskje nettopp fordi vi nå har fått felles kraft til å bekjempe terror og vold med de mest effektive midlene som finnes: Engasjement, omtanke for medmennesker og et enda sterkere folkestyre hvor flere deltar – og alle har en felles forståelse av at demokratiet ikke bare er noe som kommer rekende på ei fjøl. Det er noe vi alle, til en hver tid, må kjempe for å holde på.

 Engasjementet har vært rørende, sier Kamfjord

Engasjementet har vært rørende, sier Kamfjord
Foto: Venstre

– Derfor var det var det godt å se kongen med hele familien i en stor folkemengde i Oslo allerede dagen etter tragedien for å legge ned blomster, og derfor var det viktig at statsministeren umiddelbart slo fast at vårt svar på dette må være mer demokrati og et åpent samfunn, sier Kamfjord.

– Derfor var det sterkt at hele Norge mandagen etter gikk sammen i fakkeltog uten krav om lynsjing, mer overvåking eller strengere straffer — men heller i stille vern om demokrati, samhold og respekt for liv, sier kamfjord.

Både Kongen og regjeringen viste viktig og godt lederskap. Et samlet politisk miljø er enige om å legge valgkampen på is til midten av august. Det synes Ski venstre er en klok avgjørelse, men når tiden kommer håper vi det politiske engasjementet blir sterkere enn noen gang før.

 Kamfjord vil styrke demokratiet.

Kamfjord vil styrke demokratiet.
Foto: Privat

– Jeg ble for et års tid siden spurt om å stille til valg som folkevalgt, og var ærlig talt i sterk tvil om jeg skulle “orke”. Nå, etter hendelsene i Oslo og på Utøya, er jeg glad jeg takket ja, for det betyr faktisk noe, fortsetter Kamfjord.

Vi trenger mer demokrati og flere engasjerte mennesker. Ingen kan være likegyldige. Vi trenger flere som melder seg inn i politiske parti og/eller bruker stemmeretten, eller flere som tar et tak for at vi alle skal ha et godt sted å leve i det lokalsamfunnet vi har valgt å bo.

Et slående trekk ved minnesmarkeringene etterpå, er at det er ungdom som har stått i fokus. Ungdommers engasjement er den sterkeste kraften for å ta samfunnet videre, og for å endre det. Ski venstre vil gjøre alt vi kan for å støtte opp under og heie fram ungdom som engasjerer seg – enten det er i politikk, andre frivillige organisasjoner, kultur, idrett eller annet i eget lokalsamfunn.

– Drapsmannen fryktet åpenbart de unge. Vi velger motsatt vei. Vi tror på ungdommen, demokratiet og framtida. Sammen er vi sterke. Da har vi framtidskraft, avslutter Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**