Nøtterøy Venstres program for 2011-2015

Dette er programmet vi stiller til valg på i 2011. Vi håper dette får mange på Nøtterøy til å bruke stemmeretten fram til 12. september til å stemme på Venstre. Og med det legge grunnlaget for et sosialliberalt demokrati med mer raushet, åpenhet og humanitet. Flere etterlyste Nøtterøy Venstres program før vi la det ut. Vi valgte å først presentere det i forbindelse med at forhåndsstemmegivningen startet 10. august. Samtidig valgte vi å gjøre valgprogrammet tilgjengelig på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forsiden til Nøtterøy Venstres valg program for perioden 2011-2015

Vi har denne gangen utformet et lettlest valgprogram.

Her skisserer vi i korte trekk det vi ønsker å fokusere på i perioden 2011 til 2015.

Vi håper så mange som mulig bruker stemmeretten 12. september til å stemme på Venstre. Slik at vi kan vende politikken i en sosialliberal retning.

Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og vi vil jobbe for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Vi vil at alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Valgrogrammet for Nøtterøy Venstre finner du her

QR for tilgang til Nøtterøy Venstres program 2011

Om du ønsker å lese en mer utfyllende presentasjon og få et dypere innblikk i Venstres prinsipper, er de å finne i vårt prinsipprogram fra 2007.

Du kan også lese den nasjonale valgbrosjyren for dette årets kommune- og fylkestingsvalg.
Det er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**