Planlegging av valgkampen

Vi ønsker å avholde et møte tirsdag 09.08 for å planlegge valgkampen.
Alle partiene i Lund er enige om å stille på Aurefestivalen, vi starter kl 12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


.

Logo Lund

Brosjyren ble klar fra trykkeriet i dag
Det ble en liten hendig sak, skal ta med noen eks. av den så alle kan se.

Litt kort varsel, men håper folk kan møte.
Rådhuset (møterom) kl 19:30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**