Karl Arthur Giverholt

Karl Arthur Giverholt (28) er St. Hanshaugen Venstres 3. kandidat til bydelsvalget 2011. Han er utdannet Master of Arts i Humaniora og Samfunnstenkning fra New York University, og jobber til daglig som konsulent i Oslo kommune. Les mer om Karl Arthur her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Karl Arthur har jobbet i Oslo kommune siden 2009, og har siden 2008 vært medlem i St. Hanshaugen Venstre, hvor han i dag er fungerende leder. I tillegg ledet han St. Hanshaugen Venstres programkomité for bydelsvalget 2011. Karl Arthur har tidligere jobbet som journalist og i barnehage.

— Barnehagepolitikken er en viktig sak for meg som lokalpolitiker, sier Karl Arthur, men understreker at han ikke er interessert i å detaljstyre det pedagogiske arbeidet som foregår i de enkelte barnehagene. — Det viktigste er å legge til rette for et bredt og variert tilbud, så foreldre selv kan velge hva som er det beste for deres barn. Barnehagene har i løpet av et par generasjoner blitt en av våre viktigste arenaer for sosialisering og språkopplæring, og da må et liberalt parti ta ansvar for å unngå ensretting i tilbudet. Konkret dreier seg om å opprettholde barneparken i Geitmyrsveien og å finne permantente lokaler for den åpne barnehagen i bydelen, men også om å sørge for at det er plass til både base- og avdelingsbarnehager, sier Karl Arthur.

– Samtidig må man stole på at de som jobber i barnehagene vet hva de driver med. Mer frihet til barnehagepersonalet gir mer frihet til barna, og gir foreldre større valgmuligheter.

Andre saker Karl Arthur er spesielt opptatt av inkluderer teknologi og kultur, byutvikling, rusomsorg, lokaldemokrati og forsvar av liberale verdier i asyl- og innvandringspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**