Ambulansedriften må tas opp på nytt

-Styret i Helse Midt-Norge må ta stilling til offentlig drift av ambulanse på nytt, mener Venstres førstekandidat ved fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag, Andre N. Skjelstad, som mener at prinsipprytteriet har gått for langt.

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Nå må de oppnevnte rødgrønne styremedlemmene i helsefortaket snu, sier Skjelstad. Dette vil i første omgang redusere tilbudet ved de distriktsmedisinske sentrene, men dette kan også medføre kutt ved de to sykehusene i fylket, blant annet akuttfunksjonene ved lokalsykehusene.

-Det går ikke an at styret med åpne øyne holder fast på ambulansevedtaket når de ser hva konsekvensene innebærer, mener Andre N. Skjelstad. Han spør om dette er en villet politikk fra de rødgrønnes side for å svekke lokalsykehusene i Nord-Trøndelag.

-Vi kan ikke sitt og se på at helsetilbudet i Nord-Trøndelag blir rasert. Derfor må saken om offentlig ambulansedrift tas opp på nytt, avslutter Andre N. Skjelstad i Venstre.