FELLES MINNEMARKERING OG VALKAMPOPNING :

Laurdag 20.august kl 12.00 — 13.00 i Nordhordlandshallen — Knarvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Laurdag 20.august kl 12.00 — 13.00 i Nordhordlandshallen — Knarvik
Programmet blir som fylgjande :
Opning, kunsterlege innslag / musikk og korte minne ord.
Fellessong og minnemarkering. Vi ynskjer å få til ei god og verdig markering.
Ca kl. 12.30 går ein over i felles valkampopning som blir som fylgjer :
Kvart parti får max 2 min.til ein appell, med fokus på dei verdiar som held oss saman som bla felleskap, demokrati, openhet, etc Vi tenkjer at lokale valkampsaker / partipolitikk får vente, men at vi i denne settinga står på eit felles grunnlag med demokrati som gjennomgangstema.

Heile valkampopninga blir avslutta med felles song, og deretter inviterer vi folket ned i Knarvik senter der dei ulike partia kan ha sine stands på torget, og folket kan møte lokalpolitikarane på stands og der få informasjon om partiprogramm, lokale valkampsaker etc

Altså kvart parti har sin stand, og ikkje kvar kommune.
Etter dette vil det bli åpningf i Frekhaug senter!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**