Mer åpenhet, mer demokrati

Jeg er stolt av å være norsk. Jeg er stolt av å ha en statsminister som møter ondskapen med ordene: Vi skal skape et Norge med mer åpenhet og mer demokrati, sa Venstres førstekandidat i Aust-Agder, Øystein Haga under den felles valgkampåpningen på Evje lørdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Øystein Haga heilfigur

Foto: Venstre

Mer åpenhet og mer demokrati gjennom deltagelse, er verdier jeg har kjempet for gjennom et langt liv som liberaler og venstremann. For meg betyr det å sette folk først, ikke grupper eller systemer. Vi er enkeltmennesker som bestemmer over våre handlinger og som enkeltmennesker stilles vi også til ansvar for våre valg. Friheten for enkeltmennesket, at vi hver for oss har makt og muligheter i eget liv, er alltid forankret i et ansvar for hverandre, at vi bryr oss, at vi stiller opp for hverandre når det trengs. Ved å bygge felles sterke og robuste institusjoner, ved å bekjempe fattigdommen og respektere naturens egenverdi, kan vi skape et verdig liv for alle. Og frigjøre den skapergleden som ligger i oss selv og som vi ser her i dag, på landbrukets egen dag.
Men som vi har sett i sommer kan ikke frihet og demokrati tas som en selvfølge, men må kjempes for, på nytt og på nytt. For å motvirke maktmisbruk, overgrep og undertrykkelse, alle steder og over alt.
Ytringsfriheten er selve grunnlaget i et demokrati. Det er et tankekors at bl.a. anvendelsen av ytringsfriheten kan få slike konsekvenser som den ondskapen vi var vitne til på Utøya og i Oslo.
Dagens teknologi på internett gir en frihet som aldri før. Her kan likesinnede dele synspunkter som ikke tåler dagens lys. Ofte anonymt.
Retten til å ytre seg anonymt er en særdeles viktig rett. Men da må også retten til motargumenter med korrigerende standpunkter være like viktig. Vi må tørre å engasjere oss. Ta debattene. Vise en annen vei. I hjemmene, på skolene, på arbeidsplassene. Overalt.
Vi må argumentere slik at trollet sprekker når det kommer frem i lyset.
På den måten skal vi nedkjempe ekstremisme i alle dens avskyligheter enten det er religiøs fanatisme eller rasisme.
For ekstremistene er nettopp enkeltmennesket verdiløst. Uten betydning. Det er gruppene, massene som betyr noe. Vi vil det motsatte.
Vi vil kjempe for enkeltmenneskets verdi, verdighet og respekt.
Vi vil kjempe for et samfunn der mer åpenhet, mer deltagelse, mer mangfold og mer demokrati er selve bærebjelken.
Godt valg godtfolk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**