Dagens Stange Venstre-kandidat: Mirjam Engelsjord

Venstre er det naturlige valget for meg. Landets eldste parti kombinerer ansvar og frihet for enkeltmennesker, med hjelp til de svakeste i samfunnet. Jeg er førstekandidaten til Stange Venstre og ordførerkandidat, i tillegg er jeg andrekandidat på fylkestingslista til Hedmark Venstre og styremedlem i Hedmark Venstre. Jeg har vært aktiv i Stange kommunestyre og i formannskapet siden 2007. Og jeg har vært ansatt i Venstres Stortingssekretariat i tre år og innvalgt i kommunestyret i Røros kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mirjam Engelsjord

Foto: Stange Venstre

Om meg
Mine hjertesaker
Jeg vil kjempe for økt skolehelsetjeneste og mer spesialundervisning i Stangeskolene. Vi må doble skolehelsetjenesten de neste årene!

Venstre skal fortsatt være kulturpartiet i Stange med økt støtte til frivillighetssentralene, lag og organisasjoner, til biblioteket. Det er på tide å etablere et kultur og rockeverksted for ungdommene i kommunen.

Jeg vil jobbe for en aktiv næringspolitikk, som tilrettelegger møteplasser og gode rammebetingelser for landbruk og annet næringsliv i Stange. En moderne utvikling av tettstedene i Stange må kombineres med jordvern. Det er den miljøvennlige måten å tenke næringsutvikling på.

Hvorfor stemme på meg?
Jeg brenner for skolepolitikk og for at lærere skal bruke mest tid på å undervise. Da må vi politikere redusere byråkratiet for lærerne – ikke øke det. Stange Venstre har vært det tydeligste partiet i skolepolitikken. Vi har ikke bare snakket om skolepolitikk, men har gjennom konkrete budsjettforslag vist at vi mener alvor i å jobbe for en bedre skole. Stange Venstre vil ha en moderne sentrumsutvikling i Stangebyen, på Tangen og i Ottestad. I dag er det i stor grad utbyggerne som styrer tettstedsutviklingen ved at fokuset er på enkeltbyggene istedenfor på hvordan tettstedene skal se ut i sin helhet. Stange Venstre vil ha mer folkestyrte planprosesser, mer miljøvennlige boformer, og mer trivsel og liv i sentrum. Vi vil at Stange skal få et kultur- og rockeverksted for ungdommen! I tillegg mener vi at det er viktig å lage forpliktende planer for jordvern i landbrukskommunen Stange.

Jeg er glad i musikk og har tidligere spilt i korps. Jeg hører på det meste innen rock, pop, blues og jazz. Jeg er glad i å reise, gjerne i Hedmark og i Norge, like gjerne som til utlandet. Fokus er å finne de gode opplevelsene. Jeg er brennende opptatt av et mer åpent folkestyre i Stange. Derfor håper jeg du bruker stemmeretten din ved valget. Godt valg!

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**