Endelig valg!

I dag er det endelig valg og din sjanse til å bestemme hvordan Skedsmo kommune skal styres de neste fire årene! Venstre går til valg på kvalitet i skolen, lokale klimatiltak, grønne lunger, bedre vilkår for frivillige lag og foreninger, et nyskapende næringsliv og en verdig eldreomsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skedsmo rådhus

Foto: Skedsmo kommune

Det viktigste er likevel at du bruker stemmeretten din, og enten stemmer på et av partiene som stiller til valg, eller stemmer blankt dersom du ikke klarer å identifisere deg med noen av dem. I Skedsmo stenger valglokalene kl. 21.00. Husk å ta med deg legitimasjon.

Du kan stemme på følgende steder:

Krets 01 Volla
Volla skole, gymsalen, Nittedalsgata 59, 2000 Lillestrøm

Krets 02 Midtre Lillestrøm
Skedsmo rådhus, kantina, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Krets 03 Vigernes
Vigernes skole, Vigernesgata, 2004 Lillestrøm

Krets 04 Holt/Vestvollen
Sten-Tærud skole, Gjoleidveien, 2019 Skedsmokorset

Krets 05 Brånås
Brånås Nærmiljøsenter, Brånåsveien, 2019 Skedsmokorset

Krets 06 Skedsmokorset
Samfunnshuset, Furuveien 11, 2020 Skedsmokorset

Krets 07 Gamle Skjetten
Stav skole, Øvre Ryensv. 46, 2013 Skjetten

Krets 08 Skjettenbyen
Gjellerås skole, Karisveien 18, 2013 Skjetten

Krets 09 Strømmen
Strømmen bibliotek, Støperiveien 28, 2010 Strømmen

Krets 10 Leirsund
Leirsund velhus, Branderudveien 8, 2015 Leirsund

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**