Valg 2011

Venstres førstekandidat Beate M. Johnsen og “listefyllet” Liv Torunn Stave, profileres i dagens utgave av Farsunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les hele saken i Farsunds Avis: [http://favis.no/artikkel.asp?Artid=81617]

Listefyllet
Liv Torunn Stave
ALDER: 58 år
BOSTED: Stave/Lista
YRKE: Universitetslektor
POLITISK ERFARING:
Ingen
— Hvorfor stiller du til valg?
— Først og fremst fordi jeg mener jeg har noe å bidra
med i forhold til de utfordringene som kommunen
står overfor i forhold til samhandlingsreformen. Jeg
er lektor i sykepleie, og mener at jeg har kompetanse
som kan komme kommunen til gode.
— Hvor lenge har du vært politisk aktiv?
— Jeg har ikke hatt noen politiske verv tidligere, men
jeg har deltatt på Venstres gruppemøter etter at jeg
fikk utfordringen om å stå på valglisten. Det har vært
veldig interessant og lærerikt.
— Hva er din politiske hjertesak?
— Jeg kan ikke komme unna samhandlingsreformen.
Det er formidabelt det som skal skje når den trer i
kraft ved nyttår.
— Hvem bør bli ordfører?
— Jeg synes at vår egen toppkandidat Beate Marie
Johnsen passer godt til den jobben.
— Hvilket lokalpolitisk vedtak har irritert deg mest?
— At det ikke fikk konsekvenser da det var 4000 underskrifter
fra kommunens innbyggere mot Partas Ks
organisering av helsetjenestene. Hvor ble det av
demokratiet?
— Hvilken sak har gledet deg mest?
— Det møtet som var nylig angående videre bruk av
sykehuslokalitetene. Og ellers må jeg få nevne veien
over Herad og utviklingen i skjærgårdsparken.
— Hva sier du hvis du kommer inn i kommunestyret?
— Da sier jeg: Kom igjen og la oss samarbeide om gode
løsninger.
Av Mona Wikøren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**