Engasjement og deltagelse

Et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet. Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organ. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

Åpenhet. Stå i første rekke for uavhengighet, åpenhet, offentlighet og lokaldemokrati. Kommunen må i størst mulig grad ha åpne møter med næringsliv og annen forvaltning. De rutinemessige møtene med Værdalsbruket må gjøres til helt åpne møter.

Ungdom. At ungdom får økt medbestemmelse i utviklingen av kommunen ungdomsråd.

Innvandrere. Sette i gang tiltak som inkluderer innvandrere bedre i sitt lokalsamfunn. Innføre anonyme søknadsprosesser for kommunale stillinger.

Samarbeid med Levanger kommune. Dersom samkommunen blir lovbestemt, ønsker Venstre å fortsette samarbeidet med Levanger kommune. Venstre mener at samkommune er bedre enn opprettelse av flere interkommunale ordninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**