Arne Ivar mener…

Venstre kombinerer personlig frihet
med ansvar for fellesskapet og hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hvert enkeltmenneske skal ha frihet til å utvikle
sine evner og interesser og fritt kunne utfolde
sin livslyst, stimulere sin nysgjerrighet og bruke sin kreativitet.

Like viktig er det å utvikle sosial samvittighet og et engasjement
der enkeltmennesker går inn og tar samfunnsansvar.
Som samfunnsbevisste mennesker har vi
ansvar for å finne gode fellesskapsløsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**