Frøya Venstre: Her er programmet!

Valgprogrammet er blitt en 16-siders trykksak som gjør godt både for hodet, hjertet og øyet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vil du ha større skrift, trykk CTRL + (mindre skrift, trykk CTRL — ). Kan trykkes én eller flere ganger.

Program2011-s1

Les Valgprogrammet for Frøya Venstre 2011.

Les «Programuttalelser» fra kandidatene. Her finner du uttalelser fra et flertall av listekandidatene våre om hva som opptar dem mest.


— Hva er Frøya Venstres viktigste satsingsområder?

— Vi har mange satsingsområder, dem ser du på førstesida av programmet (over), men programarbeidet har avfødt følgende «profilområder»:

● Åpenhet, folkestyre
● Skole
● Kommunesamarbeid
● Øyrekka og grendene
● Kultur
● Integrering
● Kommuneøkonomien.


— Inneholder programmet noen hovedformuleringer, paroler e.l.?

— Ja, mange, sterke og innholdstunge paroler! Her er noen:

● Skal folket styre, må folket og de folkevalgte være informert!

● Grendene ligger vårt hjerte nær, fordi viktige kvaliteter ved Frøya-samfunnet ligger der.

● For en kommune finnes bare én veg til godt omdømme: godt arbeid og gode tjenester.

● Tidsbruken i kommunen, bl.a til møter og prosjekter, må vurderes kritisk.

● Samarbeidet med Hitra må styrkes. Arvid Hammernes er den ordførerkandidaten som best kan bidra til det.

● Stilt overfor klima- og miljøtruslene blir det meste av det vi driver med uvesentlig.

● Både nyetablerere og veletablerte skal møte en offensiv kommune med god service.

● Venstre ønsker at vi skal «bygge en kulturkommune».

● Integreringsarbeidet er noe vi må lykkes med.

● Vi vet ikke om noen viktigere oppgave enn å utvikle en god skole og et godt oppvekstmiljø.

● Vi er på veg inn i kunnskapssamfunnet, og der skal Frøya være med!

● Vi må utnytte de mulighetene Samhandlingsreformen gir til å etablere lokale helsetilbud og drive forebyggende arbeid.

● Et samfunn kan måles etter hvordan det tar vare på sine svakeste — utviklings- og funksjonshemmede, pleietrengende eldre og barn som opplever omsorgssvikt.


— Hvem har sittet i programkomitéen?

— Programkomitéen har bestått av Arvid Hammernes, Vibeke Franck Sehm, Edvin Paulsen, Ellen Marie Hansen, Ingrid Skjærstein Johansen, Ola Grønskag, Halgeir Arild Hammer og Johan G Foss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**