Ønsker klimaløft i kommunen!

Vi ser nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973. Norge er reelt sett blitt en miljøsinke. Dette ønsker Venstre å bruke høstens valg til å gjøre noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Emilie Celin Gjesdal

Foto: Kenneth Gjesdal

Som kommunepolitikere kan vi ikke gjøre alt, men vi kan gjøre mye.
Kommunene rår over virkemidler som omfatter 20 prosent av utslippene.
Venstres mål er at vi skal redusere utslippene med 50 prosent i alle norske kommuner frem mot 2030. Venstre har derfor lansert ulike tiltak som vil ta oss nærmere dette målet og som kan gjennomføres i kommunene, som energieffektivisering av kommunale bygg, å ta i bruk nullutslippteknologi i kollektivtrafikken, etterstrebe at alle nye hus skal være passiv-hus og mye mer.

Venstre vil ikke sitte rolig og se på at regjeringen styrer mot økte utslipp. Venstre har tidligere presentert en nasjonal klimakur, og nå legger vi frem en mer lokal vri.
Når regjeringen ikke tar
ansvar, må vi som lokalpolitikere bidra sterkere. Venstre kaller derfor til tidenes klimaløft i kommunene.

Lokalt vil vi i Lund Venstre satse på å gi tilskudd til private som driver med energiøkonomisering, gi tilskudd til nye hus som bygges klimavennlig, vi vil vurdere å opprette et tilbud om energisjekk av bolighus for å gjøre noe for miljøet. Alle kan bidra til å forbedre miljøet, Venstre ser muligheten at folk kan komme lengre med litt hjelp.

Emilie Celin Gjesdal
Styremedlem Lund Venstre
Styremedlem Dalane Unge Venstre

Trykket i Avisen Agder 19.08.2011
Trykket i Dalane Tidende 22.08.2011

Faksimile: Agder 19.08.2011 - Leserbrev Miljø

Faksimile: Agder 19.08.2011 – Leserbrev Miljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**