Miljøvern og næringsutvikling

Hadde det vært fint om vi kunne kombinere klimatiltak og lokal teknologiutvikling?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bål

Foto: June Marcussen

Klimakampen fortsetter. Utslippene øker, vi har ikke klart å redusere dem slik vi egentlig ønsker. Nå må vi ta inn over oss at vi også har et ansvar lokalt.
I forrige periode utarbeidet vi en klimaplan, med en liste over ting vi kan gjøre for å redusere egne utslipp. En del har blitt gjort, men fremdeles må og kan mye gjøres. Og flere tiltak må inn i planen!
Ett av tiltakene som er vedtatt, er å se på området Lyngmyr/Strannasenteret, om det er grunnlag for nærvarmeanlegg. Her kan mye spares hvis vi f.eks. går over til biobrensel. I tillegg vet vi at en større, lokal bedrift med god kompetanse ønsker å levere et biobrenselanlegg de selv har utviklet. Kommunen bør absolutt se på denne muligheten. Hvis det lar seg gjennomføre, er det til fordel for klimaet, og en støtte og oppmuntring til en viktig bedrift vi ønsker skal bli i lokalsamfunnet. Den beste næringsstøtten vi kan gi, er å la en bedrift må mulighet til å utvikle og selge framtidsrettet teknologi vi har behov for!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**