Skolevalgkampen er i gang

I dag starter valgkampen på de videregående skolene i Akershus. Skoledebattene har blitt erstattet med valgtorg. Først ut i vårt område er Rælingen vgs., og Skedsmo Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt er blant dem du kan møte fra kl. 12 til 14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg

Foto: illustrasjon

I stedet for de tradisjonelle skoledebattene, får hver skole besøk av alle partier som i løpet av to timer vil stå på stand på skolen og være tilgjengelige med informasjonsmateriell og til å svare på spørsmål.

— Det blir et veldig annerledes opplegg enn det vanligvis pleier å være, men samtidig kan dette bidra til at skolevalgene i større grad dreier seg om lokale saker, sier Kathrine Evensen, ungdomskandidat for Skedsmo Venstre.

Representanter fra Skedsmo Venstre vil være tilstede på skolevalgtorgene på alle skolene i Skedsmo i tillegg til utvalgte andre skoler hvor det går mange elever som er hjemmehørende i Skedsmo kommune.

Onsdag 24. august
12.00-14.00 Rælingen vgs. (Boye Bjerkholt)

Fredag 26. august
12.00-14.00 Lillestrøm vgs. (Kathrine Evensen)

Mandag 29. august
09.00-11.00 Mailand vgs. (Kathrine Evensen, Boye Bjerkholt)
12.00-14.00 Lørenskog vgs. (Kathrine Evensen, Boye Bjerkholt)

Tirsdag 30. august
09.00-11.00 Skedsmo vgs. (Kathrine Evensen, Boye Bjerkholt)
12.00-14.00 Strømmen vgs. (Kathrine Evensen, Boye Bjerkholt)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**