Venstre vil gi lærerne etterutdanning

Nesten 4000 lærere har søkt om videreutdanning, men bare 1500 får tilbud om dette i 2011 — til tross for at kapasiteten i følge regjeringens målsetting er beregnet til 2500 plasser per år. Årsaken er at kommunene ikke har råd til å sende læreren på kurs. Se leserinnlegg fra Borghil Tenden her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Borghild Tenden, stortingsrepresentant for Venstre.

Borghild Tenden, stortingsrepresentant for Venstre.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Det er ansvarsfraskrivelse fra Senterpartiet og Navarsete når hun krever at det er kommunene som må sørge for at flere lærere får etterutdanning. De rødgrønne har fratatt kommunene muligheten til selv å prioritere videre- og etterutdanning ved at Navarsete og den rødgrønne regjeringen gjennom sin lovfesting har tvunget kommunene til å bruke penger på frukt og grønt i skolen stedet for kompetanseheving av lærerne.

Hvis Navarsete hun mener alvor med mer videre- og etterutdanning til lærerne så er det kjempeflott, men da må hun først sørge for mer penger til dette og færre rødgrønne statlige pålegg i skolepolitikken, noe som kun fører til mer byråkrati og mindre kompetanseheving av lærerne og mindre tid til undervisning.

Nesten 4000 lærere har søkt om videreutdanning, men bare 1500 får tilbud om dette i 2011 — til tross for at kapasiteten i følge regjeringens målsetting er beregnet til 2500 plasser per år. Årsaken er at kommunene ikke har råd til å sende læreren på kurs.

Navarsete og regjeringen har vært med på å fjerne handlingsrommet for lokalpolitikerne som vil satse på skole. Det er verken bra for skolen eller for lokaldemokratiet. Venstre mener at både kommunene og skolen burde hatt mye større frihet til å bestemme prioriteringene sine selv.

Det er ikke rart at kommunene ikke har råd til etterutdanning for lærerne når timetallutvidelsene siden 2006 har hatt en samlet årskostnad på 993 mill. kroner, og den eksisterende frukt- og grøntordningen koster 241,3 mill. kroner per år. Venstre mener denne prioriteringen er feil, og har funnet rom for å satse nesten en halv milliard på lærernes kompetanseheving i Venstres alternative statsbudsjett for 2011.

Den gjeldende kostnadsfordelingen knyttet til lærernes videreutdanning innebærer at stat og kommune dekker til sammen 80 pst. av kostnadene (40+40), mens læreren selv dekker 20 pst. Venstre mener staten må ta et større finansieringsansvar for lærernes videreutdanning, og lette finansieringskostnadene for kommunene

I stedet for å skyve ansvaret over på kommunene burde Navarsete ha sagt klart og tydelig at staten vil ta et større ansvar for finansieringen av videreutdanningen. Det vil være å gi kommunene et konkret håndslag i en vanskelig økonomisk situasjon.

Borghild Tenden,

Stortingsrepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**