Fra ordfører til ordlytter

Valgkamptale fra ordførerkandidat Stian Mauritz Celius:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


En av mine store politiske forbilder stilte opp i en valgkamp for noen år siden. Han var relativt ung i sine omgivelser. Han var ny og uerfaren. Folk stilte spørsmålstegn til hva han sto for. Men hans budskap startet med at han hadde en visjon om å starte en ny kurs. Ikke for å gli inn i de etablerte rekkene, men for å stå for noen nye verdier i det politiske miljøet som fremtidens generasjoner kanskje ville takke han for. Barack Obama mener, at hver generasjon har sin mulighet til å sette spor etter seg i utviklingen. Målet med å delta i demokratiet er ønsket om å endre samfunnet mot de verdiene vi ønsker til det beste for de som kommer etter oss.

Noen ganger spør politikere seg selv hva som egentlig er vitsen med å bruke så mye av fritida på politikk. For min del handler det om å sikre at våre etterkommere og dagens ungdom får de samme mulighetene som vi har i dag. Vi kan ikke være bremseklossene som stopper utviklingen av deres potensielle verdiskapning. Den politikken Venstre fører tar derfor mest utgangspunkt i morgendagens bekymringer enn å spille på korttenkt valgkampflesk. Derfor er politikken alltid fremtidsrettet og offensivt for det sentrumsliberale partiet vårt. Vi fokuserer på en god langsiktig samfunnsplanlegging, tilrettelegger for attraktive grønne boligområder, tar klimatrusselen på alvor, satser på lokalt næringsliv og setter fokus på at vi må få inn de beste lærerne inn i skolene til våre barn.

Venstre er av den oppfatningen av at dagens ulikheter mellom folk ikke nødvendigvis kun dreier seg om størrelsen på pengeboka eller tilhører en gammeldags klassekampretorikk i Sør-Varanger. Vi ser langt flere utfordringer når det kommer til urettferdigheter mellom folk. Vi stiller spørsmålene om hvem som faktisk sitter med den reelle stormakta i samfunnet. Hvem er det som får stille vilkårene som våre politikere godtar igjennom kapitalkrefter (offentlig eller privat)? Hvem er det som alltid får trumfe igjennom i de politiske kanalene ut i fra sitt nettverk? Hvem er det som gjør at den enkelte innbyggeren alltid føler seg glemt når valgdagen er over? Hvem er disse systemene egentlig til gode for?

Venstre vet at vår neste generasjon også vil måtte komme til å kjempe for sine etterkommere i valgene etter oss igjen. Likevel håper vi at når de ser tilbake på oss, så skal de kunne tenke: Tenk, det var i dette kommunevalget – i 2011, at Venstre var med på gjøre en forskjell som førte til at vi har det så godt i dag. De startet med et offensivt budskap som de gamle maktstrukturene og holdningene i Sør-Varanger ikke ønsket seg, men de ble likevel kjempet igjennom av det lille og utfordrende partiet Venstre.

Da blir oppgaven for oss alle som er enig i dag om at vi trenger en ny kreativ kurs, som ønsker oss nye bærekraftige ideer, har fremtidstro og mener at vi har rett til å stille krav på vegne av våre innbyggere: Hvem tror vi kan gi den beste vitaminsprøytingen til vårt lokalsamfunn? Hvilke verdier er de ulike partiene opptatt av? Og hvem er det som igjennom sin politiske kurs som faktisk tør ta grep om morgendagens store utfordringer?

Obamas svar til sitt amerikanske folk som var lei av makthierarkiet, byråkratiet og igjengrodde systemer var derfor: This is our moment. Dette er vårt øyeblikk. Og hvis vi står sammen, hvis vi tørr å tenke tanken — "Skitt au, jeg tror jeg kanskje skal prøve å stemme Venstre i år" – ja så er kanskje nettopp dette også vårt øyeblikk!

Venstre skal vinne tilbake plassen i kommunestyret. Vi skal gi makta tilbake til de den tilhører — folket. Vi vil gjøre politikken tilgjengelige for folk. Men dette gjør vi ikke igjennom å vinne lette stemmer igjennom billige poeng som spiller på følelsene til massene. Heller ikke fordi vi vil ha privilegiet etter valgdagen til å drikke kaffe på kommunestyremøter og delta i endeløse diskusjoner

Det kommer derfor til å bli en hard valgkamp der vi setter velgernes ønsker i fokus. De skal få stille krav til oss. Våre løfter er å stoppe utviklingen av et samfunn der man kan betale seg fri for miljøkriminalitet. Vi sier derfor NEI til giftutslipp som kan medføre langvarige ødeleggelser i våre fjorder. Vi ser JA til nyskaping, kreativitet og utvikling av et grønt moderne næringsliv. Vi sier NEI til en sniknedleggelse av småsamfunnene. Vi sier JA til gjenoppbygging av et kulturhus. Vår generasjon har derfor nå muligheten til å velge en ny kurs, og historiebøkene skal få dømme oss dersom vi også føyer oss inn i rekken av politikere som sviker igjen og igjen.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.
This is our moment! Yes we can.

Finnmarks yngste, OrdLYTTER kandidat
Stian Mauritz Celius

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**