Folk først!

I denne artikkelen reflekterer Venstres ordførerkandidat over hva Venstres slagord betyr i Halden. Han legger vekt på kultur, kunnskap, mangfold, utvikling og åpenhet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Halden Venstre: Listekandidater 2011.

Foto: Reyes Esteban

Slagordet Folk først betyr for Halden Venstre og meg at haldensernes medvirkning i lokaldemokratiet og utviklingen av hele kommunen er viktig. Det betyr at det skal kunne gå an å bo i Sponvika, Rokke, Torpedalen eller Enningdalen og samtidig både ta del i bylivet og å kunne utvikle sine egne arenaer for kultur og næringsliv. Derfor ønsker vi at alle deler av

Prestebakke skole

Foto: Prestebakke skole

kommunen skal ha lokaler og muligheter for å dyrke egne aktiviteter. Derfor ønsker vi også en helhetlig gjennomgang av bygdenes utvikling ved neste rullering av kommuneplanen.

Haldens rike kulturliv er ikke bare en kilde til meningsfull fritid, men også en bærebjelke for nytt

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

næringsliv. Halden er allerede en viktig arena for opera, festivaler og og profesjonell kunsterkompetanse. Dette vil vi styrke blant annet ved kommunale kunstnerstipender og målretting av frie kulturmidler mot frie grupper. Kulturbasert næringsliv er også en viktig del av vær næringspolitikk.

Innovasjon

Foto: Microsoft

Halden utmerker seg ved høy innovasjonstakt. Dette ønsker vi å stimulere videre til ved å bedre samarbeidet mellom Høgskolein i Østfold og Halden kommune samtidig som mangfoldig kunnskap og kompetanse får økt status i skolen. Her er det ikke viktig at alle har samme kunnskapsnivå, men at alle elever får lov til å dyrke sine fortrinn uavhengig av om dette er særlige anlegg for matematikk, evne til omsorg, særlig effektivitet i et håndtverk eller et kunstnerisk talent.

Næringsparken

Foto: Jan Einar Henriksen

Åpenhet, og reell framstilling av kommunens tilstand, enten det gjelder økonomi, tjenestenivå, innsyn, veistandard eller nivået i skolen er en viktig forutsetning for videre vekst og sunn utvikling.

Derfor er Venstres klare markering av åpenhet som verdi, mer enn en følge av vår liberale grunnholdning. Kultur for åpenhet vil også være en forutsetning for videre fornying av næringslivet. Åpenhet er også forutsetningen for å rette opp det ufortjent dårlige omdømmet for Halden som flere uheldige tiltak fra flertallets side, har forverret i inneværende periode. I et demokrati skal politiske og administrative myndigheter tåle innsyn, også når dette er begrunnet i kritikk.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Gro Tove Sandsmark

Vi i Venstre er klare til å møte disse utfordringene med åpent sinn og i samarbeid med andre slik vi allerede har vist i inneværende periode.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark
Ordførerkandidat for Venstre i Halden, 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**