Lag “Folk i form” løype på Radøy

Radøy Venstre foreslår å opparbeide ei “Folk i form” løype med lys på Radøy, og peikar på Manger-Skageneset som ein mogleg trasé.

-Radøy har mange moglegheitar for mosjon når det gjeld turløyper i terreng, men manglar ein turveg ned grusdekke og lys. Dette kan vere eit viktig tiltak for joggarar, barnefamiliar med og utan barnevogn, og andre turgåarar, spesielt på vinterhalvåret, seier Frode Hervik, Radøy Venstre sin ordførarkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Ein trasé frå Manger til Skageneset framstår som det mest nærliggjande alternativet, og helst som ei rundløype etter kvart. Men andre alternativ kan også vere aktuelle, fortset Hervik.

– Ei slik “Folk i form” løype kan bidra positivt til betre trivsel og folkehelse ved å stimulere til fysisk aktivitet. Andre viktige tiltak for å fremme auka fysisk aktivitet er å satse på ballbingar og andre nærmiljøanlegg. Venstre vil ta opp dette i samband med rulleringa av plan for anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø, seier Hervik.

– Radøy kommune har ikkje god økonomi, men gjennom tippemidlar, litt kommunale investeringsmidlar og dugnadsinnsats er eg overtydd om at me kan få til noko etter kvart, seier Hervik.
– Vis sitert tekst –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**