Mer åpenhet

– Vi skal skape et Norge med mer åpenhet og mer demokrati,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


sa Venstres førstekandidat i Aust-Agder, Øystein Haga under den felles valgkampåpningen på Evje.

Marianne S Lyngvi

Foto: Jan Kløvstad

Skal vi lykkes med det må vi skape arenaer for deltakelse og medvirkning. Skole og barnehage er sentrale arenaer for å utvikle demokratiforståelse. En slik forståelse utvikles nettopp gjennom deltakelse og medvirkning. Dette krever at barnehagen og skolen organiseres slik at barns medvirkning i enda større grad blir en viktig og naturlig del av det daglige arbeidet. Barnes rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale slik at barn deltar i diskusjoner, meningsytringer og blir motivert til å påvirke sin egen hverdag.

Agder Venstre mener at vi må ha et enda større fokus på demokratiopplæring i skole og barnehage nettopp for å styrke forståelse for og betydningen av demokratiske prosesser. Demokrati må ikke tas for gitt det må oppøves og læres!

Marianne Sigurdson Lyngvi
2. kandidat på Venstres fylkestingsliste i Aust-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**