Skivebom?

Senterpartiet ønsker gratis smørelunsj, Venstre ønsker flinke lærere. Leserbrev i Strandbuen 19. august av Vebjørn Moen, som svar til Senterpartiets innlegg i Strandbuen 17. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Strandbuen - faksmile 17. august 2011

Senterpartiet kaller i Strandbuen 17. august Strand Venstres ønske om å prioritere gode lærer fremfor leksehjelp og skolefrukt for en skivebom, og sier samtidig at smørelunsj er en av partiets viktigste saker i valgkampen.

Dersom Senterpartiet virkelig synes gratis skolemat er den største utfordringen vi har i skolene i Strand i dag bør de ta seg en tur til skolene og høre hva de sliter med. Venstre hadde i vår en kunnskapskampanje hvor vi besøkte kunnskapsinstitusjoner i hele landet, og Strand Venstre besøkte Jørpeland ungdomsskole, Nordre Strand oppvekstsenter og Strand videregående skole.

Jørpeland ungdomskole mangler spesialrom siden alle grupperom brukes til undervisning og rektor sier at de har gigantisk utfordringer i forhold til økonomi. I tillegg har de ventet i mange år på å få avklaring i forhold til nytt bygg. Planene om nytt bygg har ført til et stort etterslep på vedlikehold.

Nordre Strand oppvekstsenter sliter med å være en litt for liten skole og må slå sammen klasser , og opplever ostehøvelkuttene i senere år som problematisk. Enkeltelever med spesialbehov krever forholdsmessig mye og det er ingen ekstra ressurser igjen til de elevene som trenger litt ekstra hjelp.

Lærerne på skolen hadde ellers en klar tilbakemelding på hva som var viktigst for fremtiden til skolen; det må være mulig å få byggetillatelse også i nordre del av kommunen slik at grunnlaget for skolen opprettholdes.

På Strand videregående skole sa rektor at de viktigste tiltak er lønn, spesielt for mellomledere, god kompetanse på ledelse og sikre kontinuitet for lederene. Lærerene som var tilstede la vekt på kompetanseheving og videreutdanning.

I skolen legges grunnlaget for hvert enkelt menneske og fremtidens samfunn, og er en viktig arena for å styrke demokratiet. Strand Venstre mener at skole er prioritet nummer 1 og i kommende periode vil det være uaktuelt å støtte budsjetter som ikke styrker lærerenes rolle og bedrer vedlikehold og drift av skolene i kommunen.

Som forelder kan jeg sende med matpakke og frukt i sekken til mine barn, og jeg kan hjelpe til med leksene. Jeg er ikke i stand til å sende med dem gode lærere og et godt skolebygg, det skal kommunen ta seg av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**