Venstre vil bygge smartere

Et tak fullt av blomstrer, og skiftende farger gjennom årstidene. Det kan bli en realitet om kommunen satser på smart løsninger mener Simon Furnes, Askøy Venstre sin 3. kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Simon Furnes

Foto: Arild Raftevoll

Sedumstak er at bygg får taket tildekket med spesielle plantesorter som gir en mulighet for økonomiske innsparinger og i tillegg et pluss i miljøregnskapet. Estetisk ser det også mye finere ut. Blant annet det nye konserthuset i Stavanger lagt bergknapp på taket.

"Hadde man lagt sedumstak på den nye ungdomskolen i Kleppestø ville det forlenget takets levetid, bindet utslipp og redusert avrenning ved store nedbørsmengder " poengterer Furnes.

Andre fordeler er sedumstakets evne til å isolere Et sedumstaksbygg trenger dermed mindre energi til oppvarming og nedkjøling.

"Og så gir taket et ekstra innslag av natur på noe ellers karrige takpapp, som " legger Furnes til.

Det trengs ikke ekstra takkonstruksjoner å legge sedumstak. Det trengs bare et bygg med vanlig takpapp og maks vinkling på 30 grader. Det koster mer å investere, men kostnadene vil gå opp i hop med besparinger av energiforbruk, og forlenget tid for takpappen.

Bygg smart, spar penger

Askøy Venstre har som målsetning at kommunen skal spare penger med energieffektivisering. Arnstad utvalget, som hadde som oppgave å se nærmere på energieffektivsering, fant ut at kommuner kan halvere sitt energiforbruk ved å bygge smart.

"Energieffektiviseringstiltak er dyrt å investere i, men ser man i et 10-30 års perspektiv gjør Askøy det lurt å planlegge rehabilitering og smartere bruk av dagens bygningsmasser", mener Furnes

Økt bruk av varmepumper, jordvarme og sjøvarme kan gi store innsparinger. Bare det å tenke på hvor man plasserer vinduer etter hvor solen skinner kan det spares på.

Askøy Kommune må vise vei

Venstre vil at kommunen spiller på lag med utbyggere og private. Med å stille riktige krav, og stimulere til energitiltak kan kommunen bli en foregangskommune for energibesparing. Da må også kommunen vise evne til å investere smart. Venstre mener at nye kommunale bygg burde bygges etter lavenergihusstandarder.

Blant annet passivhus har veldig lave energiforbruk i forhold til vanlige hus. Men man trenger ikke et regid regelverk for å sette fokus på smart bygging.

" Det er ikke nødvendig å stille krav til passivhus. Smart bygging, og utnyttelse av arealer er enkle krav til utbyggere som vil sitte fokus på energibesparing. Dette gjøres i flere kommuner i dag, " avslutter Furnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**